Twój e-mail:
Treść:
Wyślij
Wyślij
Formularz został wysłany — dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

Kancelaria Radcy Prawnego

Jarosław Baraniak

Łódź, ul. Północna 37/2

 

tel. 690 519 875

www.kancelariabaraniak.pl

poczta@kancelariabaraniak.pl

Zapisz się na newsletter

14 maja 2021
Kontynuujemy serie artykułów dotyczących niedozwolonych klauzul. W pierwszej części wyjaśniliśmy czym są klauzule niedozwolone i jakie są konsekwencje ich stosowania. W tej części przeanalizujemy postanowienia wpisane do rejestru klauzul niedozwolonych,
04 marca 2021
Prowadząc działalność handlową w Internecie, należy mieć przede wszystkim na względzie unikanie klauzul niedozwolonych. Pewnie wielu spotkało się tym pojęciem, jednakże czy każdy zdaje sobie sprawę czym dokładnie są i
20 grudnia 2020
Już od 1 stycznia 2021 r. wejdą w życie zmiany prawne, zgodnie z którymi przedsiębiorca w określonych sytuacjach będzie traktowany jak konsument. Z tym oczywiście wiąże się szerszych zakres uprawnień,
14 maja 2021
Kontynuujemy serie artykułów dotyczących niedozwolonych klauzul. W pierwszej części wyjaśniliśmy czym są klauzule niedozwolone i jakie są konsekwencje ich stosowania. W tej części przeanalizujemy postanowienia wpisane do rejestru klauzul niedozwolonych,
04 marca 2021
Prowadząc działalność handlową w Internecie, należy mieć przede wszystkim na względzie unikanie klauzul niedozwolonych. Pewnie wielu spotkało się tym pojęciem, jednakże czy każdy zdaje sobie sprawę czym dokładnie są i
20 grudnia 2020
Już od 1 stycznia 2021 r. wejdą w życie zmiany prawne, zgodnie z którymi przedsiębiorca w określonych sytuacjach będzie traktowany jak konsument. Z tym oczywiście wiąże się szerszych zakres uprawnień,

Nazywam się Jarosław Baraniak i jestem radcą prawnym. Prowadzę kancelarię prawną w Łodzi. Od wielu lat zajmuje się sprawami związanymi z e-commerce. W razie pytań zapraszam do kontaktu. 

O mnie

20 grudnia 2020
e-commerce prawna obsługa e sklepu

Już od 1 stycznia 2021 r. wejdą w życie zmiany prawne, zgodnie z którymi przedsiębiorca w określonych sytuacjach będzie traktowany jak konsument. Z tym oczywiście wiąże się szerszych zakres uprawnień, przysługujących takim klientom. 

 

Jakie zmiany w kodeksie cywilny od 1 stycznia 2021 r.

 

Artykuł 1 ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych do Kodeksu cywilnego dodaje m.in. art. 385 ze zn. 5, zgodnie z którym przepisy dotyczące konsumenta, zawarte w art. 385 ze zn. 1 – 385 ze zn. 3 k.c., stosuje się do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie ma ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Podobna zmiana zostanie wprowadzona w treści ustawy o prawach konsumenta. CEIDG jest powszechnie dostępnym źródłem informacji o przedsiębiorcach będących osobami fizycznymi. Tym samym ułatwiona byłaby weryfikacja tego, czy dana czynność wchodzi w zakres czynności zawodowo podejmowanych w ramach rzeczywiście wykonywanej przez przedsiębiorcę działalności gospodarczej.

 

Uzasadnienie zmian prawnych.

 

W uzasadnieniu projektu ustawy znajdziemy poniższe wyjaśnienie do wprowadzonych zmian: z praktyki stosowania kodeksowej definicji konsumenta wynika, że osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, zawierając umowę z innym przedsiębiorcą – profesjonalistą (oferującym świadczenie z zakresu swojej branży lub specjalizacji) jest traktowana także jako podmiot profesjonalny, nawet wtedy, gdy umowa ta nie jest bezpośrednio związana z branżą lub specjalizacją, którą ta osoba wykonuje;
 

Rodzi to dysproporcję w zakresie praw i obowiązków podmiotów występujących w danej czynności prawnej. Przedsiębiorca dokonujący czynności prawnej z innym przedsiębiorcą, gdy nie dysponuje on odpowiednią wiedzą i doświadczeniem koniecznym do oceny przedmiotu tej czynności, nie może korzystać z ochrony konsumenckiej, mimo że znajduje się w tym zakresie w tej samej sytuacji, w jakiej znajduje się konsument (z założenia podmiot nieprofesjonalny); 

 

  • Ciekawostka: We francuskim prawie za konsumenta uznać można zarówno osobę fizyczną, jak i osobę prawną, która zawiera umową niezwiązaną bezpośrednio z jej działalnością profesjonalną.

 

Jakie uprawnienia będą przysługiwały przedsiębiorcom od 1 stycznia 2021 roku? 

 

Na potrzeby tego artykułu przedsiębiorcę zawierającego umowę bezpośrednio niezwiązanej z branżą lub specjalizacją, którą ta osoba wykonuje, nazwijmy prosumentem. Czy od 1 stycznia 2021 roku prosument będzie traktowany jak konsument? Otóż, nie do końca. Wprowadzone zmiany nie oznaczają przyznania im statusu konsumenta. Osoby takie uzyskują wyłącznie możliwość powoływania się na określone uregulowania dotyczące konsumentów. W pozostałym zakresie będą traktowani jak do tej pory, np. prosumenci nie będą objęci ochroną sprawowaną przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz rzeczników powiatowych. Zastosowanie będą miały w szczególności poniższe uprawnienia zarezerwowane do tej pory wyłącznie dla konsumenta.  

 

  • Prosumenta nie będą obowiązywały niedozwolone klauzule umowne;
  • Roczne domniemanie istnienia wady fizycznej w chwili wydania rzeczy. 
  • Konieczność ustosunkowania się do reklamacji prosumenta w terminie 14 dni

 

Czy w związku ze zmianami konieczna jest zmiana regulaminu?

 

Regulamin powinien zostać zaktualizowany, tak aby nie zawierał w stosunku do prosumentów, niedozwolonych klauzul oraz o to, aby poinformować prosumenta o prawie odstąpienia od umowy.

 

Przedsiębiorca traktowany jak konsument? - zmiany prawne od 1 stycznia 2021 r.

zmiany prawne od 1 stycznia 2021