Twój e-mail:
Treść:
Wyślij
Wyślij
Formularz został wysłany — dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

Kancelaria Radcy Prawnego

Jarosław Baraniak

Łódź, ul. Północna 37/2

 

tel. 690 519 875

www.kancelariabaraniak.pl

poczta@kancelariabaraniak.pl

Zapisz się na newsletter

14 maja 2021
Kontynuujemy serie artykułów dotyczących niedozwolonych klauzul. W pierwszej części wyjaśniliśmy czym są klauzule niedozwolone i jakie są konsekwencje ich stosowania. W tej części przeanalizujemy postanowienia wpisane do rejestru klauzul niedozwolonych,
04 marca 2021
Prowadząc działalność handlową w Internecie, należy mieć przede wszystkim na względzie unikanie klauzul niedozwolonych. Pewnie wielu spotkało się tym pojęciem, jednakże czy każdy zdaje sobie sprawę czym dokładnie są i
20 grudnia 2020
Już od 1 stycznia 2021 r. wejdą w życie zmiany prawne, zgodnie z którymi przedsiębiorca w określonych sytuacjach będzie traktowany jak konsument. Z tym oczywiście wiąże się szerszych zakres uprawnień,
14 maja 2021
Kontynuujemy serie artykułów dotyczących niedozwolonych klauzul. W pierwszej części wyjaśniliśmy czym są klauzule niedozwolone i jakie są konsekwencje ich stosowania. W tej części przeanalizujemy postanowienia wpisane do rejestru klauzul niedozwolonych,
04 marca 2021
Prowadząc działalność handlową w Internecie, należy mieć przede wszystkim na względzie unikanie klauzul niedozwolonych. Pewnie wielu spotkało się tym pojęciem, jednakże czy każdy zdaje sobie sprawę czym dokładnie są i
20 grudnia 2020
Już od 1 stycznia 2021 r. wejdą w życie zmiany prawne, zgodnie z którymi przedsiębiorca w określonych sytuacjach będzie traktowany jak konsument. Z tym oczywiście wiąże się szerszych zakres uprawnień,

Nazywam się Jarosław Baraniak i jestem radcą prawny. Prowadzę kancelarię prawną w Łodzi. Od wielu lat zajmuje się sprawami związanymi z e-commerce. W razie pytań zapraszam do kontaktu. 

O mnie

20 listopada 2020
e-commerce prawna obsługa e sklepu

Wielkimi krokami zbliża się jeden z najważniejszych dni w świecie handlu. Wielkie okazje dla konsumentów do tanich zakupów, jak również ogromna szansa dla sprzedawców na przyciągnięcie do siebie nowych klientów. Jednym słowem - Black Friday! Sprawdź jak swoją kampanię przeprowadzić zgodnie z prawem tak, aby działania nie naraziły Cię na przykre konsekwencje prawne.

 

Sztuczne zawyżanie cen przed promocją - czy zgodne z prawem?

 

Powszechną praktyką staje się sztuczne zawyżanie cen tuż przed Czarnym Piątkiem, aby je następnie w znaczny sposób obniżyć. Od razu należy zaznaczyć, iż takie działanie nie jest zgodne z prawem! W tym miejscu należy odwołać się do treści Ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym. Zgodnie z tą ustawą zakazane jest stosowanie nieuczciwych praktyk rynkowych. Jak to rozumieć?

 

Nieuczciwe praktyki rynkowe

 

Artykuł 4 Ustawy stanowi, iż praktyka rynkowa stosowana przez przedsiębiorców wobec konsumentów jest nieuczciwa, jeżeli jest sprzeczna z dobrymi obyczajami i w istotny sposób zniekształca lub może zniekształcić zachowanie rynkowe przeciętnego konsumenta przed zawarciem umowy dotyczącej produktu, w trakcie jej zawierania lub po jej zawarciu. Za nieuczciwą praktykę rynkową uznaje się w szczególności praktykę rynkową wprowadzającą w błąd, czyli taką, która w jakikolwiek sposób powoduje lub może powodować podjęcie przez przeciętnego konsumenta decyzji dotyczącej umowy, której bez wprowadzenia w błąd by nie podjął.

 

Do uznania, iż dane działanie jest nieuczciwą praktyką rynkową, niezbędną rzeczą jest kumulatywne spełnienie dwóch powyżej wskazanych przesłanek: (1) sprzeczności z dobrymi obyczajami oraz (2) istotnego zniekształcenia lub możliwości zniekształcenia zachowania rynkowego przeciętnego konsumenta. Sztuczne zawyżanie cen przed promocją z pewnością należy uznać za sprzeczne z dobrymi obyczajami, gdyż wprowadza w błąd konsumenta, co do okoliczności kształtowania się ceny w przeszłości. Tego rodzaju działanie wpływa również na zachowanie konsumenta, któremu wydaje się, iż przeceniony produkt kosztował przed promocją dużo więcej, w związku z czym chętniej dokona zakupu takiego towaru. Zatem jak widzimy, nie ulega wątpliwości, iż praktyka sztucznego zawyżania cen, nie jest zgodna z prawem. 

 

Sankcje w związku ze stosowaniem nieuczciwych praktyk rynkowych.

 

W sytuacja stosowania nieuczciwych praktyk rynkowych konsumentowi przysługują poniżej wskazane roszczenia:

 

  • zaniechania nieuczciwej praktyki;

  • usunięcia skutków nieuczciwej praktyki;

  • złożenia jednokrotnego lub wielokrotnego oświadczenia odpowiedniej treści i w odpowiedniej formie;

  • naprawienia wyrządzonej szkody na zasadach ogólnych, w szczególności żądania unieważnienia umowy z obowiązkiem wzajemnego zwrotu świadczeń oraz zwrotu przez przedsiębiorcę kosztów związanych z nabyciem produktu;

  • zasądzenia odpowiedniej sumy pieniężnej na określony cel społeczny związany ze wspieraniem kultury polskiej, ochroną dziedzictwa narodowego lub ochroną konsumentów.

 

Roznoszenie ulotek, mailing, telemarketing - jakie wymagania należy spełnić?

 

Jak już przygotowaliśmy wszystkie promocje w naszym sklepie, kolejną rzeczą jest poinformowanie o tym naszych klientów. Jednakże i tu jest wiele aspektów, na które należy zwrócić uwagę. Zacznijmy od podstawy prawnej. Artykuł 10 ust. 1-2 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną stanowi, iż  zakazane jest przesyłanie niezamówionej informacji handlowej skierowanej do oznaczonego odbiorcy będącego osobą fizyczną za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej. Informację handlową uważa się za zamówioną, jeżeli odbiorca wyraził zgodę na otrzymywanie takiej informacji, w szczególności udostępnił w tym celu identyfikujący go adres elektroniczny.

 

Zatem działania takie rozmowa telefoniczna lub wysłanie maila z ofertą skorzystania z promocji, powinny być poprzedzone uzyskaniem zgody adresata na taki kontakt. Kontakt z klientem wiąże się natomiast z przetwarzaniem danych osobowych klientów, ale o tym już w kolejnych wpisach. 

Jak właściwie przygotować się do Black Friday?

zawyżanie cen przed promocją